Sale!

Knee High Support Stockings, Open Toe, Silky Beige, 20 – 30mmHG – 8 3/4 – 9 7/8″ (Medium) – 12 1/2 – 18 1/8″ (Large) – Closed Toe

$34.99

SKU: db4bff3b2e6f Category:

Knee High Support Stockings, Open Toe, Silky Beige, 20 – 30mmHG – 8 3/4 – 9 7/8″ (Medium) – 12 1/2 – 18 1/8″ (Large) – Closed Toe

 • Therapeutic knee high support stockings, 20-30mmHg
 • Comfort that is easy to put on and stays in place
 • Open toe, silky beige, latex free, 1 pair
 • Ê

  Ê

  Ê

  Ê

  Ê

  Ê

  Ê

  Ê

  Ê

  Ê

  Ê

  Ê

  Ê

  Ê

  Ê

  Ê

  SIZE

  Ê

  Ê

  FITS ANKLE

  Ê

  Ê

  FITS CALF

  Ê

  Ê

  SMALL

  Ê

  Ê

  7ÓÐ 8 ?Ó

  Ê

  Ê

  11Ó- 15Ó

  Ê

  Ê

  MEDIUM

  Ê

  Ê

  8 3/8Ó- 9 7/8Ó

  Ê

  Ê

  11 7/8Ó- 16 ?Ó

  Ê

  Ê

  LARGE

  Ê

  Ê

  10Ó- 11 3/8Ó

  Ê

  Ê

  12 ?Ó- 18 ?Ó

  Ê

  Ê

  X LARGE

  Ê

  Ê

  11 ?Ó- 13Ó

  Ê

  Ê

  13 3/8Ó- 19Ó

  Ê