Sale!

UltraSheer Waist High Support Pantyhose, 20 – 30mmHG – 8 3/4 – 9 7/8″ (Medium) – 15 3/4 – 24 3/8″ (Small) – 28 – 46″ (Small) – White

$99.99

SKU: a13b36f7b9eb Category:

UltraSheer Waist High Support Pantyhose, 20 – 30mmHG – 8 3/4 – 9 7/8″ (Medium) – 15 3/4 – 24 3/8″ (Small) – 28 – 46″ (Small) – White

 • Reinforced toe and heel with the look of a sandalfoot
 • Shaping control panty,natural cotton crotch
 • Silky Beige, 20- 30 mmHg, latex-free, 1 pair
 • Ê

  Ê

  Ê

  Ê

  Ê

  Ê

  Ê

  Ê

  Ê

  Ê

  Ê

  Ê

  Ê

  Ê

  Ê

  Ê

  Ê

  SIZE

  Ê

  Ê

  FITS ANKLE

  Ê

  Ê

  FITS THIGH

  Ê

  Ê

  FITS HIP

  Ê

  Ê

  SMALL

  Ê

  Ê

  7Ó- 8 ?Ó

  Ê

  Ê

  15 ?Ó- 24 3/8Ó

  Ê

  Ê

  28Õ- 46Ó

  Ê

  Ê

  MEDIUM

  Ê

  Ê

  8 3/8Ó- 9 7/8Õ

  Ê

  Ê

  18 1/8Ó- 27 ?Ó

  Ê

  Ê

  30Ó- 50Ó

  Ê

  Ê

  LARGE

  Ê

  Ê

  10Ó- 11 3/8Ó

  Ê

  Ê

  21 ?Ó- 30 ?Ó

  Ê

  Ê

  32Ó- 54Ó

  Ê